Författararkiv: personal

Fredag – hållbar utveckling temadag (obs tider!)

På fredag ska åk 4-6 arbeta tillsammans i faddergrupper med temat hållbar utveckling.

Skoldagen börjar 08:15 och slutar 14:00 (något senare än schema)

Skicka gärna med eleverna något mellanmål eftersom lunchtiden för en del elever kommer vara så sent som 12:00.

Vi ser fram emot en lärorik och spännande dag!

/ Lärarna

Nytt område i matematiken: vikt och massa-enheter

I veckan har vi övergått till området vikt och massa inom matematiken. Eleverna har mött massaenheterna gram (g, standardenheten), hektogram (hg) samt kilogram (kg) samt börjat att omvandla mellan dessa.

Det hjälper oerhört mycket för förståelsen om eleverna även hemma får möta vikt i vardagliga livet. Så fram med vågen och väg ett mjölkpaket, ketchupflaska, tandkrämstub, ett ägg eller kanske ett brev. Vilken enhet är lämpligast att använda?

Tack för gott samarbete!

Matematiklärarna

Vilken rivstart!

Redan på rasten efter vår kick-off städade flera elever skolgården, några skrev arga insändare och några andra sjöng en protestsång! Wow! Vilket engagemang! Vi håller på med detta temaarbete fram till fredagen innan Earth Day, 22 April. Då skall eleverna jobba i sina faddergrupper och presentera en idé om hur vi kan hjälpa till att rädda vår jord.