Författararkiv: personal

Kedjebrev på sociala medier

På mentorstiden idag hade vi fokus på sociala medier, kedjebrev och nätetikett. Eleverna känner till och det förekommer att de har fått kedjebrev med skrämmande innehåll och hotelser. Kloka tankar lyftes från elevernas håll om rädsla både att få dessa brev och att vara den som skickar vidare för att man inte vill råka ut för det som skrivs i brevet.

Breven är såklart helt påhittade utan relevans bakom och ska inte skickas vidare. Vi talade om tre förhållningssätt:

1) Aldrig skicka kedjebrev vidare
2) Alltid visa upp för vuxen om man fått ett
3) Alltid be den vuxna att höra av sig till den förälder vars barn skickat brevet till mig. Detta för att det sannolikt finns ett barn där som själv är rädd och därför har skickat brevet vidare

Samarbete mellan hem och skola tror och vet vi är extra viktigt i frågor som dessa.

/ Isabell och Sarah

Schemaändring vårterminen

Hej och välkomna tillbaka till SMK och vårterminen för läsåret 17/18!

4Ma kommer att ha en förändrad sluttid på fredagar denna termin eftersom bildämnet är färdigläst för läsåret. Elevernas skoldag slutar 13:20 på fredagar nu i vår. 

/ Sarah och Isabell

Problemlösning av matematik

Idag har vi arbetat lite med problemlösning på lektionen.

Vi vill påminna om att all information om vad vi gör ligger på hemsidan/appen Showbie samt på skolans hemsida. Vi har även ett kunskapsrum på Informentor där information finns att hämta.