Dags att lämna tillbaka lånade böcker…

Hej!

Det är snart sommar och alla böcker måste återlämnas till skolbiblioteket!

Om någon vill låna någon av böckerna över sommarlovet ska de komma och prata med mig, annars skall alla böcker återlämnas så snart som möjligt.

Alla i år 4-8 kan låna böcker över sommarlovet!

De böcker som inte återlämnas skall ersättas med 125 kr per bok.


Vänlig hälsning
Lena Nodemar, Sollentuna Musikklasser & Häggviksskolans bibliotek
08-579 22130

via Gabriella