Föräldramöte 20160906: inget fysiskt möte. All info samlad nedan.