Välkomna till skolstart på måndag 21 augusti för 4Ma

Så här ser första skoldagens tider ut för klass 4Ma:

8:05-8:45 Elever i hemklassrum, sal 11. Föräldrar i musiksal 1
8:45-9:20 Elever i musiksal 1, föräldrar i hemklassrum, sal 11
9:20-9:35 Alla samlas i musiksal 1

Ingen lunch serveras denna dag.

Varmt välkomna till Sollentuna Musikklasser!

Sarah och Isabell