Qben öppen från 12:30 denna vecka

Ett förtydligande gällande Qbens öppnande denna första skolvecka.

Direkt efter skoldagens slut 12:30 möter vår elevassistent Kajsa upp de elever i klass 4Ma och 4Mb som ska gå till Qben. De följs gemensamt åt dit. Detta gäller tisdag-fredag denna vecka.

Hälsningar Isabell och Sarah