Klassrumsregler

Eleverna har på ett fantastiskt sätt formulerat gemensamma klassrumsregler idag. Dessa har dessutom fått 32 stycken tumavtryck på sig som ett kvitto på allas godkännande av reglerna.