Mindset, våga och brain break på matematiklektionerna

Mindset, vi arbetar med Mojo för att tänka på att ha rätt mindset

 


Brain break, vi väcker upp hjärnan för att kunna fokusera.