Schemaändring vårterminen

Hej och välkomna tillbaka till SMK och vårterminen för läsåret 17/18!

4Ma kommer att ha en förändrad sluttid på fredagar denna termin eftersom bildämnet är färdigläst för läsåret. Elevernas skoldag slutar 13:20 på fredagar nu i vår. 

/ Sarah och Isabell