Elevråd – en utestående punkt

Hej föräldrar!

Finns det några tankar och information från någon föräldragrupp i klassen kring frågan som kom upp på dagens klassråd? Se bilden.

Hälsningar eleverna i 4Ma